gallery/papir kopieqqqqq

1) Křížová cesta (1 km) 

mezi žlutou budovou a Zámečkem vzhůru po modré. Výhled na Železnou Rudu a SRN.

Krátké výlety do okolí

2) Debrník (2 km)

od fary doleva, kolem hřbitova po zelené, zpět možno dolů po červené a žluté

 

3) Samoty (1 km) 

od fary doprava k žel. zastávce Ž.Ruda - centrum přes koleje vzhůru.

samoty
debrnik
krizova cesta